• test

Oferta

Firma Biuro Zarządzania Nieruchomościami „ADMINISTRATOR” nastawiona jest przede wszystkim na spełnianie Państwa oczekiwań poprzez rzetelnie prowadzoną księgowość, rzetelne rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz rzetelne rozliczanie poszczególnych właścicieli. Bardzo istotną kwestią w pracy zarządcy i administratora nieruchomości jest ścisłe współdziałanie z Zarządami Wspólnot, jak i poszczególnymi właścicielami.

Dlatego w swojej pracy staram się być otwarta na zgłaszane przez Państwa problemy i służyć pomocą w ich pokonywaniu.

 

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

  • zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi wraz z pełną obsługa księgową i prawną,
  • zlecanie wykonania konserwacji bieżącej w pełnym zakresie branż, tj.: ogólnobudowlanej, elektrycznej, ślusarskiej oraz instalacji sanitarnych i gazowych,
  • zlecenie robót remontowych wyspecjalizowanym firmom,
  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
  • zlecenie obligatoryjnych przeglądów technicznych,
  • wykonania rocznych przeglądów techniczno- sanitarnych nieruchomości,
  • nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz technicznym urządzeń budynków służących do wspólnego użytku mieszkańców,
  • utrzymanie stanu technicznego nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

 

Jestem do Państwa dyspozycji

Jeżeli chcą Państwo podjąć współpracę z firmą bądź mają jakiekolwiek pytania związane z działalnością proszę o kontakt. Chętnie udzielę Państwu szczegółowych informacji oraz posłużę fachową poradą.

Z poważaniem,

Grażyna Ilgiewicz-Serafin

緑の芝生の上にたくさんの家が置いてあるビジ

House plan